Roczna gwarancja


Wszystkie prace remontowe i wykończenia mieszkań charakteryzują się wysokim poziomem wykonania, zrealizowane są zgodnie ze wszystkimi wymogami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi normami budowlanymi, wynikiem czego są wystawiane przez firmę gwarancje powykonawcze. Gwarancja i rękojmia obejmuje wszystkie remonty miszkań, wykończenia mieszkań oraz zrealizowane inne usługi remontowo budowlane na terenie Warszawy i okolic.


Wszystkie usługi remontowe i usługi budowlane przez nas wykonane i zrealizowane, objęte są roczną gwarancją powykonawczą, którą otrzymuje klient po wykonaniu i rozliczeniu inwestycji. Udzielając gwarancji, liczymy, że przy kolejnym remoncie lub wykończeniu mieszkania, skorzystacie Państwo ponownie z naszych usług.
Jak zamówić